Gudetama Gift Card,Gudetama Gift Card
Gudetama Gift Card,Gudetama Gift Card
  ขยายภาพ
 

Gudetama Gift Card

เงื่อนไข
1. ใช้ได้ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล เซน และมาร์คแอนด์สเปนเซอร์เท่านั้น (ยกเว้นร้านค้าเช่าพื้นที่)
2. มูลค่าคงเหลือจะปรากฏในใบเสร็จที่ชำระด้วยบัตรนี้ ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์หรือเคาน์เตอร์ แคชเชียร์ของเซ็นทรัลทุกสาขาและเซน
3. ขอสงวนสิทธิ์ในการรับ-คืนบัตร ยกเลิกบัตร และชดเชยความเสียหายในกรณีบัตรเสียหาย ชำรุด หรือมีการเปลี่ยนแปลง รวมถึงกรณีบัตรสูญหาย
4. ไม่สามารถเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได
5. ขอสงวนสิทธิ์ในการรับบัตรนี้ กรณีที่ห้างฯ พิจารณาแล้วว่าได้ใช้บัตรซื้อสินค้าโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปจำหน่าย
6. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์ ณ เซ็นทรัลทุกสาขาและเซน
มูลค่า จำนวน  
   
สินค้าที่เพิ่งเข้าชม